RSS

Arsip Kategori: Pesan Hikmah

10 Wasiat Asy-syahid Hasan Al-banna

Pesan yang sangat luarbiasa dari seorang tokoh pergerakan islam yang lahir di negara sangat dikagumi, ditakuti dan disegani baik kawan maupun lawan. Jika setiap muslim mau mengaplikasikan pesan ini dalam kehidupan sehari hari, maka umat islam akan menjadi umat yang luar biasa. Read the rest of this entry »

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Maret 2017 in Pesan Hikmah

 

Salman Al Farisi tentang tiga orang dan tiga hal

“Aku sangat heran kepada tiga orang hingga membuatku tertawa:orang yang memimpikan dunia, padahal keamtian selalu memburunya; orang yang lupa,padahal ia tidak dilupakan; dan orang yang tertawa sepenuh mulutnya, sementara ia tidak mengetahui apakah Tuhan alam semesta murka atau ridha kepadanya. Tiga hal yang membuatku sedih hingga menangis: perpisahan dengan kekasih(Muhammad SAW dan sahabatnya r.a), dahsyatnya Hari Kebangkitan, dan berdiri di hadapan Alloh, sementara aku tidak tahu apakah aku digiring ke syurga atau neraka”

(sumber: buku cerdas calon penghuni syurga)

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 7 September 2012 in Muhasabah

 

Tag: , , , ,

Imam Ibnul Qayyim tentang sikap menyia-nyiakan

“Sikap menyia-yiakan terbesar adalah menyia-nyiakan hati dan waktu. Menyia-nyiakan hati timbul dari mengutamakan dunia atas akhirat, sedangkan menyia-nyiakan waktu muncul dari panjang angan-angan. Seluruh kerusakan berhimpun pada sikap mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan, sebagaimana seluruh keshalihan berhimpun pada sikap mengikuti petunjuk Alloh dan bersiap-siap untuk berjumpa Alloh SWT”

(sumber buku pintar calon penghuni surga)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 September 2012 in Muhasabah

 

Tag: , ,

Tanda-tanda orang berakhlaq mulia

Yusuf bin Asbath seorang tabi-tabiin ahli zuhud murid dari Sofyan Ats-tsauri mengatakan, akhlak mulia terangkum dalam 10 hal berikut ini: Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 12 Mei 2012 in Pesan Hikmah

 

Tag: , ,

Pesan Imam Al-Ghazali tentang pemerintahan

Ketahuilah bahwa syariat itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Mei 2012 in Pesan Hikmah

 

Tag: , , , ,

Harapan Umar bin Khatab

Saya senang jika dapat keluar dari dunia ini dengan impas: tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 27 Februari 2012 in Pesan Hikmah

 

Tag: , ,

Imam Malik mensikapi Perbedaan

Imam Malik berkata kepada Abu Ja’far; “Sesungguhnya para sahabat Rasululloh SAW tersebar dibarbagai kota, setiap mereka memiliki ilmu tertentu. Jika saya membawa mereka pada satu pendapat, maka akan muncul fitnah“(sumber MR)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 15 Februari 2012 in Pesan Hikmah

 

Tag: , , ,