RSS

Amal Yaumi membentengi Diri(1)

31 Jan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai ummat Islam kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban dasar, yaitu 5(lima) Rukun Islam yang pelaksanaannya harus senantiasa harus dijaga, kecuali rukun yang kelima(ibadah haji ke Baitulloh) yang menjadi wajib bagi orang yang mampu, karena ibadah dalam rukun islam tersebut merupakan aktualisasi dari keyakinan kita terhadap 6(enam) Rukun Iman.
Namun demikian Alloh Swt juga menganjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang sifatnya sunnah dan telah dicontohkan oleh baginda Rasululloh SAW, yang mana jika mampu dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, maka akan memberi banyak manfaat bagi dirinya, yaitu;
1).ibadah sunnah akan menjadi penyempurna dari ibadah wajib, 2) ibadah sunnah akan menambah pahala tabungan akherat, 3) ibadah sunnah akan menjaga dan membentengi seorang muslim dari segala kemaksiatan dan dosa, 4) melakukan ibadah sunnah sebagai bukti kecintaan seorang muslim kepada Rasululloh SAW, sehingga akan memperoleh syafa’atnya di akherat kelak.
Konsekuensi hukumnya orang yang meninggalkan ibadah sunnah, tentunya tidak akan berdosa, hanya saja jika ibadah-ibadah wajib yang dijalankan kurang sempurna, maka tidak ada investasi yang bisa digunakan untuk menambal ketidaksempurnaan dalam menghadap dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan dan diamanahkan Alloh Swt ketika di dunia, sehingga bisa jadi akan menjadi orang yang merugi atau pailit.
Dalam artikel singkat ini, penulis mencoba sharing tentang berbagai amal yaumi atau amal harian yang sifatnya sunnah, dan mestinya selalu melekat dalam diri seorang muslim, dengan dilengkapi dalil-dalil dari Al-qur’an dan As-sunnah.
1. Sholat Jama’ah di masjid
a. Sholat merupakan rukun islam yang kedua setelah seseorang mengucapkan dua kalimah syahadat. Sholat lima waktu wajib dikerjakan oleh siapa saja yang sudah aqil baligh dan mengaku beriman kepada Alloh SWT dan Rasululloh SAW, karena akan ditanya oleh Alloh SWT katika di yaumul akhir.

 • Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Amalan yg pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya. Bila shalat baik maka baik pula seluruh amalnya, sebaliknya jika shalatnya rusak maka rusak pula seluruh amalnya.

b. Dengan sholat maka seorang muslim akan bersih dari dosa2 yang dilakukan kecuali dosa syirik

 • Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apa pendapat kalian bila ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kalian di mana dalam tiap hari ia mandi di sungai tersebut sebanyak lima kali apa yg engkau katakan tentang hal itu apakah masih tertinggal kotoran padanya?” Para sahabat menjawab “Tentu tidak tertinggal sedikitpun kotoran padanya.” Rasulullah bersabda “Yang demikian itu semisal shalat lima waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan shalat tersebut.”

c. Sholat lima waktu di kerjakan secara berjamaah di masjid

 • “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.” (Al Baqarah:43).
 • Siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada udzur” (HR Abu Dâwud dan Ibnu Mâjah)
 • Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu terkumpul, kemudian memerintahkan untuk shalat dan diadzankan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku pergi melihat orang-orang dan membakar rumah-rumah mereka” (HR al-Bukhâri)
 • ” Seorang lelaki buta menjumpai Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Wahai Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wasallam sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku berjalan ke masjid. Lalu ia memohon kepada Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam agar diberikan keringanan sehingga boleh shalat di rumahnya. Lalu beliau shallallâhu ‘alaihi wasallam membolehkannya. Ketika orang tersebut berpaling pergi, beliau memanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu mendengar adzan shalat?”Ia menjawab:”Ya”. Beliau pun menyatakan: “Maka datangilah!”(HR.Sahih Muslim) .

Berdasarkan hadits tersebut beberapa ulama berpendapat mewajibkan lelaki melaksanakan shalat wajib berjamaah di Masjid dan tidak sah shalat tanpa berjamaah di Masjid kecuali jika ada udzur. Pendapat ini adalah pendapat sejumlah Ulama di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullâh, Ibnu al-Qayyim rahimahullâh dan juga pendapat madzhab Zhahiriyah dan dirâjihkan oleh Ibnu Hazm rahimahullâh.
Keutamaan apa yang diperoleh orang yang sholat berjamaah di masjid
1). Mendapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri

 • “Shalat berjama’ah lebih afdhal dari shalat sendiri sebanyak dua puluh derajat” (HR. Bukhari)

2). Diampuni dosa-dosanya

 • Diriwayatkan dari Utsman bin Affan berkata “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakannya kemudian berjalan untuk melaksanakan shalat fardu bersama dengan manusia atau secara berjama’ah atau di dalam masjid maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. Muslim)
 • Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Apabila imam mengucapkan “ghairul maghduubi ‘alaihim waladdhaliin” maka katakanlah “Amin” karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu ” (HR. Bukhari)
 • Rasulullah saw bersabda:“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat ?” Para shahabat berkata : “Tentu, Ya Rasulullah”, Beliau bersabda ” ….dan memperbanyak langkah menuju ke masjid …“Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakannya kemudian berjalan untuk melaksanakan shalat fardu bersama dengan manusia atau secara berjama’ah atau di dalam masjid maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. Muslim)”

3). Mendapat naungan Alloh Swt di hari kiamat

 • Rasululloh Saw bersabda:“Tujuh golongan manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan melainkan perlindungan Allah itu sendiri yaitu: Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah, lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah, seorang lelaki yang diajak oleh wanita rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina, lalu ia menjawab, “Aku takut kepada Allah”, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya, seseorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air matanya. ”(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

4). Menjalin silaturahim sesama ummat islam
5). Dapat menjadi sarana mencari pemecahan permasalahan ummat

2. Sholat Subuh berjamaah
Sholat subuh merupakan diantara sholat lima waktu yang menjadi kewajiban seorang muslim dengan bilangan rekaat paling sedikit, hanya 2(dua) rekaat. Akan tetapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa apabila dikerjakan secara berjamaah di masjid, karena pelaksanaan sholat ini adalah di saat manusia masih menikmati waktu istirahat malamnya, sehingga enggan untuk bangun, apalagi kalau waktu siangnya digunakan untuk bekerja yang membuat keletihan yang amat sangat, akan menjadi cukup alasan untuk tidak segera bangun ketika mendengar suara adzan subuh, malah mungkin akan menarik selimutnya dilanjutkan mendengkur. Tetapi disitulah tantangannya yang diberikan Alloh swt dalam memberikan bonus kepada hambanya, yang memang mau tidak mau harus dilakukan dengan perjuangan untuk melawan dan melepaskan ikatan-ikatan syetan yang selalu membelenggu dirinya. Ketika sholat subuh dilaksanakan sendiri di rumah dengan dilaksnakan secara berjamaah di masjid mempunyai pengaruh yang berbeda bagi seoang muslim.

 • “…dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. (QS. Al-Isro’: 78)
 • Dari Abi Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Saling berdatangan menghampiri kalian malaikat malam dan malaikat siang, lalu mereka berkumpul pada shalat fajar dan asar, kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian pada waktu malam, lalu Allah SWT bertanya kepada mereka dan Dia Maha Mengetahui tentang keadaan mereka: Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hamba -Ku?. Maka mereka berkata: Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan shalat dan mendatangi mereka dalam keadaan mendirikan shalat”(HR Bukhari dan Muslim)
 • Dari Sahl bin Sa’d Al-Sa’idi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju mesjid bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat”(HR.Ibnu Majah)
 • Dari Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang shalat isya’ secara berjama’ah maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam dan barangsiapa yang shalat subuh secara berjama’ah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk” (HR.Muslim).

3. Sholat Tahajud dan Witir
Sholat Tahajud atau sholat malam atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada 1/2 malam, 2/3 malam atau 1/3 malam, karena waktu-waktu ini merupakan waktu yang sepi ditengah-tengah kebanyakan orang sedang terlelap tidur, saat itulah seorang hamab akan bisa semakin dekat dengan Alloh SWT sehingga do’a-do’anya akan segera dikabulkan, dan paginya akan menjadi nutrisi segar yang dapat memberi semangat dlam menjalankan aktifitas seharian.
Di masa Rasululloh Saw sholat tahajud pernah menjadi wajib, kemudian menjadi sunnah, walaupun tidak wajib, Rasululloh saw tidak pernah meninggalkannya, sehingga ibadah ini dikatakan sunnah muakadah. Begitu kuatnya sholat ini dalam memberi pengaruh dalam diri seorang muslim, Alloh Swt banyak berfirman tentang anjuran melakukan sholat tahajud ini, bahkan mengabadikan dalam satu surah yaitu Surah Al-Muzammil.
Oleh karenanya seorang muslim sangat dianjurkan untuk melaksnakannya sholat, apalagi bagi seorang aktifitas da’wah, maka sholat ini harus menjadi menu harian, yang minimal mampu dilaksanakan 3(tiga) kali dalam sepekan.
Beberapa dalil yang menguatkan tentang sholat tahajud yang terdapat dalam Al-qur’an dan hadits, sehingga akan lebih memotivasi diri kita dalam melaksanakan adalah sebagao berikut:

 • Pada malam hari, hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji.”(QS : Al-Isro’ : 79)
 • Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.” (QS. Adz Dzariyat: 15-18).
 • Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Muzammil: 20)
 • Dari Abu Hurairah ra berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tuhan kita akan selalu turun setiap malam ke langit dunia saat berada sisa pertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman : “Barangsiapa yang berdoa kepadaku maka Aku akan mengabulkannya, dan barangsiapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku beri, dan barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni”. (HR. Jamaah)
 • Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan, bahwa Nabi SAW telah bersabda : “ Hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk Sorga dengan selamat.”(HR Tirmidzi)
 • Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam” (HR. Muslim)
 • Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang shalih sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa.” (HR. Ahmad)
 • Dari Jabir r.a., ia barkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya); dan itu setiap malam.” (HR. Muslim dan Ahmad)
 • Dari Ali.ra” Sebenarnya Witir itu bukanlah fardlu sebagaimana shalat lima waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah saw, setelah berwitir bersabda:” Wahai ahlul qur’an, kerjakanlah shalat witir sebab alloh itu witir(Maha Esa) dan suka sekali kepada yang ganjil” (HR.Ahmad dan Ashhabus Sunan, Turmudzi(hasan), Hakim(sahih))
 • Dari Abu Mas’ud Al anshari r.a : Rasulullah saw itu bershalat witir pada awal malam, kadang-kadang pula pada pertengahannya dan kadang-kadang pula pada penghabisan malam itu”(HR.Ahmad dng sanad sah)
Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 31 Januari 2012 in Artikel Islam

 

Tag: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: